نحوه جمع‌آوری امتیاز

نوع فعالیتامتیازسقف امتیاز دریافتی
عضویت در سایت 10یک بار برای همیشه
بازدید روزانه از سایت 220 امتیاز در روز
تکمیل مشخصات در پروفایل کاربری10یک بار برای همیشه
بازدید روزانه از محصولات سایت 15 امتیاز در روز
مطالعه هر مقاله در سایت15 امتیاز در روز
خرید محصول1هر 100 هزار تومان 1 امتیاز