نحوه جمع‌آوری امتیاز
فعالیت
امتیاز و محدودیت
مشاهده محصولات سایت
1 امتیاز | حداکثر 10 امتیاز در روز
خرید محصول
1 امتیاز به ازای خرید هر 100,000 تومان
ثبت‌نام در سایت
5 امتیاز
تکمیل پروفایل
2 امتیاز
بازدید روزانه سایت
5 امتیاز | حداکثر 20 امتیاز در روز