نمایش 1–15 از 19 نتیجه

آی سی هارد UFS سامسونگ KLUDG4U1EA-B0C1

850,000 تومان
حجم

پروگرام

فاقد پروگرام

کیفیت

, ,

تعداد پایه

برند

آی سی هارد سندیسک SDINBDA4-128G

910,832 تومان
حجم

پروگرام

فاقد پروگرام

کیفیت

, ,

تعداد پایه

برند

آی سی هارد UFS سامسونگ KLUDG8J1CB-B0B1

938,197 تومان
حجم

پروگرام

فاقد پروگرام

کیفیت

, ,

تعداد پایه

برند

آی سی هارد سامسونگ KLMDG4UCTA-B041

873,000 تومان
حجم

پروگرام

فاقد پروگرام

کیفیت

, ,

تعداد پایه

برند

هارد ایفون 7

1,402,359 تومان
حجم

,

پروگرام

فاقد پروگرام

کیفیت

, ,

برند

هارد UFS سامسونگ G930F-S7 پروگرام شده

1,004,705 تومان
حجم

,

پروگرام

دارای پروگرام

کیفیت

, ,

تعداد پایه

برند

آی سی هارد UFS سامسونگ KM2V7001CM-B706

1,690,826 تومان
حجم

پروگرام

فاقد پروگرام

کیفیت

, ,

تعداد پایه

برند

آی سی هارد سامسونگ KMDV6001DA-B620

1,350,000 تومان
حجم

پروگرام

فاقد پروگرام

کیفیت

, ,

تعداد پایه

برند

آی سی هارد UFS هاینیکس H9HQ16AECMMD

1,881,800 تومان
حجم

پروگرام

فاقد پروگرام

کیفیت

, ,

تعداد پایه

برند

آی سی هارد UFS میکرون JZ156

970,000 تومان
حجم

پروگرام

فاقد پروگرام

کیفیت

, ,

تعداد پایه

برند

آی سی هارد UFS سامسونگ KM5V7001DM-B621

2,231,000 تومان
حجم

پروگرام

فاقد پروگرام

کیفیت

, ,

تعداد پایه

برند